Kedvezményezett neve: BARLAHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Barlahida Község ivóvízhálózatának fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 46 977 300,-Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 90 %

Projekt tartalmának bemutatása:

Barlahida Község Önkormányzata 2013 április hónapban a Környezet és Energia Operatív Program keretében támogatást nyert ivóvízhálózatának fejlesztésére. A 171 fős lakosságú település 90 %-os támogatási intenzitással, 52 197 000,-Ft projekt összköltséggel újította meg a meglévő kisvízművet és a kapcsolódó technológiát. A kivitelezési munkálatok 2014 márciusban lezárultak, a fejlesztés műszaki átadás-átvétele megtörtént, a projekt 2014 júniusában sikeresen lezárult.

Barlahida település Önkormányzata a meglévő kisvízmű tisztítás technológiájának kiépítése mellett döntött. A meglévő mélyfúrású kút vize határértéket meghaladó mértékben tartalmazott arzént (As), amit az ÁNTSZ rendszeresen kifogásolt. Másrészt az Európai Bizottság C(2012) 3686 számú, 2012. május 30-án kelt határozata az emberi fogyasztásra szánt víz megfelelésére vonatkozó rendelkezések alól csak átmeneti mentességet biztosít. A Zala megyei Barlahida település kisvízműve víztisztító technológiával nem rendelkezett, vízbázisa rétegvízre telepített, mélyfúrású kút volt. A kisvízmű semmilyen víztisztítási technológiával nem rendelkezik, a hidroglóbuszban és az elosztóhálózatban, a vízminőséget károsan befolyásoló folyamatok alakultak ki. Jelen projekt kertében megvalósított víztisztítási technológia által tisztított víz minősége azon túl, hogy megfelel a 201/2001. (X.25) Kormányrendeletben előírtaknak, a vizsgált vízminőségi paraméterek (arzén, vas, mangán) a nyersvíz tisztítása után az alábbiak szerint változnak: Arzén mg/l < 8 Vas mg/l < 20 Mangán mg/l < 20 A projekt tárgyát tekintve két célcsoport érintett a fejlesztés megvalósításában. Elsődleges célcsoport a település lakossága: - Barlahida település lakossága Másodlagos célcsoport: - kistérség, régió - településre látogatók - átutazó turisták A projekt előkészítése során pályázó különös figyelmet fordított a megfelelő szakemberek bevonására, különösen a tervezés során.

Projekt tényleges befejezés: A projekt 2013.06.13. napján befejeződött.

Projekt azonosító száma: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0018

http://barlahida.hu/images/infoblokk_kedv_final_CMYK_KA.jpg